Tečení přepadem

kontrola přepadu paliva

Je další častou závadou vstřikovacího systému vznětových motorů. Je způsoben netěsností vysoce namáhaného ventilu uvnitř vstřikovače, který i po zavření na konci vstřiku stále propouští určité množství nafty. Čerpadlo pak nestíhá dodávat potřebné množství paliva, což má za následek pokles tlaku.  Řídící jednotka to vyhodnotí jako poruchu a přejde do nouzového režimu.

Jak se projevuje?

Nejčastěji se tato závada projevuje padáním do nouzového režimu, když po motoru chcete plný výkon. V řídicí jednotce se zapíše chyba „příliš nízký tlak paliva“. Po dalším startu je pak zdánlivě zase vše v pořádku, ovšem přepad se časem zvětšuje a motor do nouzového režimu padá stále častěji.

Druhým projevem jsou právě zdlouhavé starty, kde vysokotlakému čerpadlu trvá déle, než vytvoří potřebný tlak v zásobníku, neboť část nafty neplánovaně utíká skrz vstřikovače do přepadu.

Jak se pozná přepad nafty?

K orientačnímu měření přepadů není třeba vstřikovače demontovat. Používá se sada skleniček napojená přímo na vstřikovače. A orientační měření obvykle stačí, neboť typický průběh měření je následující: ve třech skleničkách začne po startu velmi pomalu stoupat hladina nafty, zatímco čtvrtá po pár vteřinách přetéká. U čtyřválcových motorů. Více válců, více „skleniček“

Jak probíhá měření přepadem